Szanowni Państwo, Pracujemy nad nową wersją strony internetowej Fundacji


Decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uruchomiliśmy kolejną zbiórkę publiczną. Ponownie możecie Państwo wesprzeć produkcję filmu "Smoleńsk" w reż. Antoniego Krauze. UWAGA! W związku z tym, że w myśl obowiązującej ustawy każda zbiórka musi mieć indywidualne konto bankowe, zmieniliśmy numer konta dla wpłat: 17 1020 1169 0000 8702 0210 5302. Zbiórka trwa do 31 sierpnia 2014 roku. Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w trakcie zakończonej w grudniu 2013 roku zbiórki zebraliśmy łącznie 207854,75 zł. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 6189,09 zł w tym opłaty bankowe: 3101,37 zł, opłaty pocztowe: 546,70 zł, opłaty za telefon i internet: 825,62 zł, usługi poligraficzne (druk ulotek): 1697,40 zł. Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł 2,96Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej nie przekroczyła 10rzychodu ze zbiórki. Łączny dochód ze zbiórki publicznej wyniósł 201665,66 zł. W ramach poszczególnych celów zostało przekazane 54390,00 zł na prawa autorskie do scenariusza filmu. Pozostałe środki zebrane podczas zbiórki publicznej w kwocie: 147275,66 zł zostały zdeponowane na utworzonym koncie w związku z wydatkowaniem w późniejszym terminie.Ponieważ część środków od Darczyńców wpłynęła na konto Fundacji już po formalnym upływie terminu zakończenia pierwszej zbiórki, wystąpiliśmy do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o zgodę na zakwalifikowanie tych środków na poczet kolejnej zbiórki przeznaczonej na realizację filmu "Smoleńsk" w reż. Antoniego Krauze i rozliczenie ich w ramach tej zbiórki.